Pan­at­to­ni an der Spit­ze des bulwiengesa-Rankings

Pan­at­to­ni an der Spit­ze des bulwiengesa-Rankings

NEWS Panat­to­ni an der Spit­ze des bulwiengesa-Rankings Panat­to­ni, der füh­ren­de Pro­jekt­ent­wick­ler für Indus­trie- und Logis­tik­im­mo­bi­li­en in Euro­pa, ist erst­ma­lig Spit­zen­rei­ter im bul­wi­en­ge­sa-Ran­king der aktivs­ten Ent­wick­ler von...